1. Postanowienia Ogólne
1.1 Serwer BlueSideRP jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia oraz przeszły mutacje głosu.
1.2 Regulamin jest własnością serwera BlueSideRP. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu.
1.3 Dołączenie na serwer Discord jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.4 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5 Administracja zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkownika z rozgrywki bez podania przyczyny.
1.6 Wszelkie sprawy administracyjne są rozwiązywanie za pomocą ticket’ów. Komendę /report można używać raz na 10 minut.
1.7 Jeśli podczas rozgrywki stracisz połączenie z serwerem masz obowiązek zgłosić to na kanał #crash-logout z uwzględnieniem daty oraz godziny.
1.8 Nick na Steam oraz Discord musi być identyczny.
1.9 Zakazuje się odgrywania akcji na tle rasistowskim, antysemickim, a także używania n-wordów, p-wordów i ich pochodnych o podtekstach mogących kogoś urazić..
1.10 Wszelkie błędy znalezione podczas rozgrywki należy niezwłocznie zgłosić administracji.
1.11 Na serwerze obowiązuje całkowity zakaz bojówek. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu będą karane tygodniowym banem.
2. Zasady Ogólne
2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek bugów, cheatów, exploitów.
2.2 Korzystanie z czatu OOC ograniczamy do minimum (tj. zgłaszanie błędów, pilne odejście od komputera). Korzystanie w innym celu będzie traktowane jako wyjście z roli.
2.3 Podczas gry na serwerze zakazuje się korzystania z komunikatorów głosowych (discord, teamspeak itp.).
2.4 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany do wczucia się w swoją postać (odczuwać strach, ból, odgrywać emocje).
2.5 Nadmierne używanie przycisku Z będzie uznawane jako FailRP. Przycisk ten służy, między innymi, do poznania ID gracza, któremu np. chcemy coś przekazać, by uniknąć "gównoslangu". Zakazuje się używania przycisku Z na akcjach RP.
2.6 Obowiązuje kategoryczny zakaz napaści na tle seksualnym, odgrywania gwałtów (bez względu na płeć), bez zgody gracza, którego to dotyczy.
2.7 Używanie zwrotów "Muszę się zamyślić", "Mam czerwone oczy" , "Numer buta", "Modlitewnik", itp. będzie uznawane za FailRP.
2.8 Podczas rozgrywki na serwerze BluesideRP stan upojenia alkoholowego nie usprawiedliwia łamania regulaminu przez graczy.
2.9 Zakazuje się używania polskich imion i nazwisk, wyjątkiem jest zgoda administracji.
2.10 Zakazuje się współdzielenia konta steam ze znajomymi.
2.11 Zakazuje się transakcji między graczami poza serwerem.
2.12 Na serwerze znajdują się miejsca immersyjne.
2.13 Zabronione jest odgrywanie postaci fikcyjnych.
2.14 Osoba z frakcji publicznej skorumpowana moze jeden przedmiot na tydzień wynieść z siedziby, w innym przypadku kara czasowego bana (7dni)
3. Rozgrywka
3.1 Wchodząc na kanały administracyjne w roli oskarżyciela musisz posiadać nagranie ze swojej perspektywy.
3.2 Chcąc zgłosić przewinienie gracza na kanał administracyjny można wejść dopiero po zakończeniu akcji RP.
3.3 Postać aby została nierozpoznana musi posiadać maskę oraz zmieniony głos.
3.4 Zakazuje się odgrywania braku dowodu osobistego oraz złośliwości podczas przeszukania.
3.5 Zakuć gracza można jedynie w momencie, gdy osoba ma podniesione ręce.
3.6 Jeśli masz jakiś przedmiot w ekwipunku to masz go przy sobie. Odegranie wyrzucenia takowego przedmiotu, a posiadanie go wciąż w ekwipunku, będzie traktowane jako FailRP.
3.7 Administracja ma prawo do zmiany szefa frakcji oraz zastąpienia założyciela organizacji przestępczej bez podania powodu.
3.8 Każda agresywna akcja RP musi zostać zainicjowana słownie.
3.9 Zakaz wyzywania się na /twt, /dark. TrashTalk będzie skutkował tygodniowym banem.
3.10 Przeszukanie musi zostać odegrane za pomocą komend narracyjnych.
3.11 Przebywając w stanie BW w szpitalu jest obowiązek pełnego odgrywania z EMS lub osobą prowadzącą ratowanie życia.
3.12 W przypadku, gdy postać została postrzelona i nie jest w stanie BW należy natychmiast udać się do szpitala w celu udzielenia pomocy medycznej.
3.13 Po BW jest całkowity zakaz powrotu do akcji agresywnej, która doprowadziła Cię do BW.
3.14 Każda osoba, która podczas BW została zabrana przez lokalnych medyków lub teleportowała się do szpitala doznaje amnezji - zapomina o wszystkich informacjach i wydarzeniach, które doprowadziły do BW (dotyczy to także podniesienia postaci przez administratorów).
3.15 Kiedy zostaniesz opatrzony przez medyka musisz zachowywać się jak ranny.
3.16 Podczas BW masz obowiązek odgrywania ran adekwatnych do stanu postaci. Odgrywanie siniaków i zadrapań przy BW, będą traktowane jako FailRP. Podczas BW nie musisz odgrywać osoby nieprzytomnej, ale nakazuje się nie przekazywania informacji o oponentach, np. w trakcie strzelaniny. Takie zachowanie będzie karane banem.
4. Limity
4.1 Napad na sklep: 1-3 napastników / 2-4 LSPD / max 4 zakładników.
4.2 Napad na banki Flecca i Jubilera: 3-5 napastników / 4-7 LSPD / max 6 zakładników.
4.3 Napad na Bank Główny: 4-6 napastników / 6-12 LSPD / brak limitu zakładników.
4.4 Maksymalna liczba osób podczas odbijania konwoju: z Crime 15 osób, z LSPD 18 osób.
4.5 Limit na Akcje RP z jednej zarejestrowanej organizacji to 10 osób. Jeżeli organizacje mają otwartą wojnę (musi być ona wypowiedziana przy okrągłym stole) obowiązuje limit 20 osób.
4.6 Niezarejestrowane organizacje przestępcze obowiązuje limit 4 osoby na akcję agresywną.
4.7 Narkotyki można sprzedawać w max 2 osoby.
5. Kryminalny Role Play
5.1 Na serwerze zakazuje się sprzedawania narkotyków podczas pracy legalnej.
5.2 Zakazuje się porywania obywateli z prac legalnych, wyjątkiem są prace dorywcze (sad itp.).
5.3 Okradać można tylko i wyłącznie z rzeczy, które ludzie mają przy sobie. Wyjątek stanowią jedzenie i picie. Zakazuje się zmuszania do sprzedaży samochodów, wymuszania wypłat z kont bankowych czy wyciągania przedmiotów z mieszkań lub siedziby organizacji.
5.4 Sojusze między organizacjami są dozwolone tylko i wyłącznie, gdy łączy ich wspólny wróg, odbicie konwoju. Zakaz sojuszy między organizacjami i gangami ulicznymi, za wyjątkiem są kontakty biznesowe.
5.5 Sojusze między gangami ulicznymi są niedozwolone, wyjątkiem jest chwilowy sojusz, przeciw LSPD.
5.6 Gangi uliczne mają prawo do strzelania bez inicjacji w obrębie swojej ośki.
5.7 Zezwala się na posiadanie postaci tylko w jednej organizacji przestępczej.
5.8 LSPD, EMS - mają zakaz odgrywania Crime. Skorumpowanie można odgrywać tylko za zgodą administracji.
5.9 Każdy obywatel ma prawo do posiadania przy sobie 10 szt narkotyków miękkich do użytku własnego.
5.10 Zakazuje się porywania służb poprzez wezwanie SMS.
5.11 Zakaz sprzedaży narkotyków w pomieszczeniach zamkniętych oraz na terenie własnych siedzib.
6. CHARACTER KILL (CK) / FORCE CHARACTER KILL (FCK)
6.1 Każda osoba, która chce dokonać CK składa podanie do administracji.
6.2 Szef organizacji przestępczej lub gangu ma prawo do FCK członka swojej organizacji w przypadku osób trzecich mają obowiązek zgłosić się do administracji w celu akceptacji.
6.3 Przed uśmierceniem swojej postaci, NIE MOŻNA przekazać swojego ekwipunku (pieniędzy, broni etc.), jedyną opcją jest spisywania testamentu IC po czym wysłanie go do Administracji w celu zaakceptowania.
6.4 Każda osoba, która została uśmiercona przez CK i FCK nie może dołączyć do innej organizacji przez 7 dni.
6.5 Prawo do FCK mają EMS w przypadku odgrywania ran śmiertelnych.
7. Pojazdy
7.1 Zakaz przemieszczania się pojazdami nieprzystosowanymi do danego terenu.
7.2 Zakaz poruszania się pojazdem z połową przebitych kół.
7.3 Nakaz poruszania się w pracy pojazdami służbowymi.
7.4 Zakazuje się przewożenia osób w stanie BW jednośladami.
7.5 Zakazuje się przewożenia ludzi w stanie BW bez wcześniejszego odegrania o sposobie przewiezienia.
7.6 Ilość osób w aucie musi być realistyczna. Gdy posiadasz 4 osobowy pojazd, to masz tam tylko 4 miejsca, więc ZAKAZUJE SIĘ brania ludzi na kajdanki z wytłumaczeniem "Jesteś u mnie na kolankach".
8. Frakcje Publiczne
8.1 Zarząd LSPD, BCSO, EMS mają zakaz odgrywania crime po odejściu z frakcji publicznych.
8.2 Osoby które opuszczają szeregi LSPD, BSCO, EMS, BOMW mają obowiązek odłożenia przedmiotów oraz broni do szafek frakcyjnych.
8.3 Zakazuje się sprzedaży sprzętu medycznego, policyjnego graczom.
8.4 Porwanie LSPD EMS może odbyć się od min. 4 osób na służbie z danej frakcji oraz obowiązuje zakaz kradzieży pojazdów frakcji bez podstawy RP.
8.5 Pracownicy EMS mają prawo do PG, gdy poszkodowany nie odpowiada.
8.6 Tasery powinny być używane, tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla medyka, lub pacjenta.
8.7 Schodząc ze służby jako medyk, musisz odłożyć sprzęt i pojazd.
8.8 EMS ma całkowity zakaz odmawiania pomocy innym obywatelom, jeśli nie istnieje zagrożenie życia dla medyka.
8.9 Tasery powinny być używane, tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonariusza lub chronionego obywatela.
8.10 Każdy funkcjonariusz LSPD (na służbie) ma obowiązek poruszania się po mieście w stroju służbowym, oraz samochodem służbowym z wyjątkiem specjalnych dywizji.
8.11 Negocjatorów nie można brać na zakładników.
8.12 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek szanowania życia swojego, jak i każdego cywila.
8.13 Jeżeli funkcjonariusz jest pewny, że zakładnicy są podstawieni, ma prawo do interwencji.
8.14 Funkcjonariusz niezależnie od przebiegu negocjacji ma obowiązek szanowania życia zakładników.
8.15 Mechanicy podczas pełnienia służby mają prawo do PG podczas naprawy oraz przeglądu pojazdów.
9. Discord
9.1 Gracz ma obowiązek stawienia się na kanale rządowym. Wezwać takową osobę może jedynie osoba z Administracji.
9.2 Na kanałach administracyjnych obowiązuje zachowanie pełnej kultury osobistej.
9.3 W przypadku zgłaszania osób na kanałach administracyjnych musicie posiadać dowody w postaci nagrań. Punkt ten nie obejmuje administracji.
9.4 Zakazuje się nagrywania rozmów na rządowych przez graczy. Szanujmy swoją prywatność. Właściciela i Zarządu ten podpunkt nie dotyczy.
9.5 Zakazane jest posiadanie obraźliwych nicków, multikont.
9.6 Zakazane jest reklamowanie innych serwerów, promowanie treści pornograficznych i rasistowskich.
9.7 Administracja może wyrzucić bądź zbanować użytkowników łamiących jego punkty.
9.8 Zakazuje jest oznaczania administratorów na czacie bez potrzeby.
9.9 Zakazuje się spamowania administratorom w wiadomościach prywatnych.
Pojęcia RP
IMMERSJA - WCZUWANIE SIĘ W ODGRYWANĄ POSTAĆ, ORAZ W ŚWIAT OTACZAJĄCY JĄ
VDM (VEHICLE DEATHMATCH) - ZABIJANIE GRACZY PRZY POMOCY POJAZDÓW BEZ PODSTAW RP
RDM (RANDOM DEATHMATCH) - ZABIJANIE LOSOWYCH GRACZY BEZ PODSTAW RP
BW (BRUTALLY WOUNDED) - DOPROWADZENIE POSTACI DO STANU NIEPRZYTOMNOŚCI
AMNEZJA - ZAPOMNIENIE CAŁEJ AKCJI, KTÓRA DOPROWADZIŁA CIĘ DO BW I ZOSTAŁEŚ ZABRANY PRZEZ "LOKALNYCH MEDYKÓW"
CK (CHARACTER KILL) - CAŁKOWITE UŚMIERCENIE ODGRYWANEJ POSTACI
FCK (FORCE CHARACTER KILL) - CAŁKOWITE UŚMIERCENIE ODGRYWANEJ POSTACI PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
RS (RAPE SEX) - AKCJE RP O PODŁOŻU SEKSUALNYM BEZ ZGODY DRUGIEJ OSOBY
OOC (OUT-OF-CHARACTER) - WSZYSTKO CO NIEZWIĄZANE JEST Z ROZGRYWKĄ
IC (IN-CHARACTER) - WSZYSTKO CO DOTYCZĄCY BEZPOŚREDNIO ROZGRYWKI
MG (METAGAMING) - PRZENOSZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI Z (OOC) DO (IC)
PG (POWERGAMING) - WYMUSZANIE AKCJI RP NA DRUGIEJ POSTACI
CL/BL (COMBAT-LOG/BATTLELOG) - WYJŚCIE Z GRY PODCZAS AKCJI RP, BĄDŹ STANU NIEPRZYTOMNOŚCI
FAIL RP - BŁĘDNE ODEGRANIE AKCJI ROLEPLAY LUB WYJŚCIE Z ROLI
CB (COP BAITING) - WYKORZYSTYWANIE DZIAŁANIA GRY, ABY ZWABIĆ POLICJE
FD (FAIL DRIVING) - WJAZD W OFF-ROAD POJAZDEM DO TEGO NIEPRZYSTOSOWANYM
RK (REVANGE KILL) - ZABICIE W CELU ZEMSTY
LOOT-RP - KONFISKOWANIE RZECZY OSOBOM BEZ POSTAW RP, NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTUJĄC FAKT, ŻE LEŻĄ NA (BW) DO KTÓREGO NIE DOPROWADZILIŚMY MY LUB PODBIEGAJĄC DO OSOBY STOJĄCEJ I WYKORZYSTANIE MECHANIKI TYPU ZAKUCIE/ZABRANIE RZECZY BEZ ŻADNEJ INTERAKCJI
Komendy których używamy do odgrywania na serwerze:
/me opis czynności wykonywanych przez naszą postać.
/do opis stanu i otoczenia.
/if losowanie wyniku interakcji.
/opis trwałe /do, opisujące stan twojej postaci.